20. - 30. June 2023
PRAGUE
INTERNATIONAL
CHESS
FESTIVAL
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Next year
25/02 - 07/03/2025

Solving competition

White to move and mate in 2.

A.Bottachi,  1932

Správné řešení úlohy z 25. 6. (O.Stocchi,  1945) je 1.Jd6! Vítězem se stal Elijah Platailk