11. - 22. února 2020
DON GIOVANNI
HOTEL PRAGUE
2022
I
2021
I
2020
I
2019
Ročník 2020

S předstihem mnoha měsíců mě oslovil pan Petr Boleslav, ředitel Pražského mezinárodního šachového festivalu,  s návrhem na spolupráci při sestavování doprovodného dětského programu festivalu v roce 2020.

Předmětem spolupráce projektu Šachy do škol a festivalu byla příprava a realizace Dětského šachového dopoledne, na které by zavítaly děti z pražských základních škol a měly tak příležitost nahlédnout do prostředí i zákulisí velkého  šachového superturnaje. Přitom jsme pro ně připravili stanoviště se zábavnými šachovými i logickými úkoly. Cílem bylo posílení jejich zájmu o šachovou hru, motivace k dalšímu tréninku a především následné šíření jejich dobrého pocitu ze hry mezi dalšími spolužáky, kteří dosud s přihláškou do šachového kroužku váhají. Dalším přínosem pro zúčastněné děti bylo i hravé osvojování a upevňování  většiny klíčových kompetencí.

Na Dětské šachové dopoledne  do hotelu Don Giovanni dorazily čtyři skupiny dětí ze základních  škol –  ZŠ Nebušice, ZŠ Litvínovská, ZŠ DINO Schools of Prague a ZŠ Glowackého. Všechny tyto školy jsou zapojené do projektu Šachy do škol. Mimo ně dorazily ještě další jednotlivé děti s rodiči.

Zadané úkoly jsme sestavili tak, aby je mohly zvládat i děti, které nikdy šachy nehrály, a zároveň zaujaly i děti, které již za sebou mají docházku do šachového kroužku.

Děti prokazovaly  například znalost (nebo v případě začátečníků bezprostřední pochopení)  pohybu figur. Pohyb v prostoru po souřadnicích není ani menším školákům neznámý.  „Marnivá dáma“ sbírala po šachovnici „drahokamy“ a každý úspěšný řešitel si odnášel svůj vlastní maličký „diamant“. Smyslem života není velké bohatství, i malý skleněný kamínek může vykouzlit na dětské tváři úsměv.  „Mlsný koník“  sbíral po šachovnici pro změnu bonbony a vysloužil každému svému „jezdci“ také jeden. Dobře, sladkosti před obědem nejsou moc výchovné, ale mozek k přemýšlení cukr prostě potřebuje. A přemýšlet u šachu se musí hodně.

  Foto: Vladimír Jagr

Zapojit i jiný smysl než zrak a sluch mohly děti u stanoviště s plyšovými šachovými figurkami. Poslepu a pouze hmatem v temné krabici poznávaly jednotlivé šachové  „plyšachy“.  „Kimova hra“ prověřila dětskou paměť a ukázala, že zapamatovat si  během pár sekund složitou pozici a poté rozpoznat její drobnou změnu  je pro děti většinou hračka.

Komiksové stanoviště vyžadovalo již lepší orientaci v pravidlech šachu a také schopnost porozumět psanému textu, děti zde přiřazovaly bubliny s výroky jednotlivým figurkám v konkrétní pozici. Oblast čtenářské gramotnosti si pro tento den může odkliknout „splněno“.  Schválně jen namátkou ukázka: Která figurka říká:

Můžu jen na pole E2, D2, D3.  

Nemůžu táhnout na G5, protože mi v cestě stojí pěšák.

Čekám na H8, až bude chtít můj král udělat rošádu.

U komiksového stanoviště děti mohly nahlédnout do zákulisí video studia, ve kterém se natáčí přímé přenosy komentování partií z turnaje. Do oblasti mediální výchovy zkušenost jistě použitelná.

V patře hlavního hracího sálu si děti procvičily počty. Součtem  či násobením hodnot figur porovnávali „vojevůdci“ sílu dvou šachových armád a často odhalili, že celková  síla nespočívá jen v prostém množství figurek.

Foto: Vladimír Jagr

Po projití bezpečnostním rámem (vypnutým  ) a seznámení se s důležitostí dodržování pravidel fair play potrénovaly děti svůj postřeh při hledání stejných dvojic šachových diagramů. Poslední úkol čekal děti v přízemí v prostorách šachové výstavy. Závody ve stavění šachových figur do základní pozice na čas zaručily definitivní ukojení soutěžního ducha.

Po celou dobu plnění úkolů děti u sebe nosily své soutěžní „legitimace“ s šachovnicí, na které ovšem černému králi od začátku chybělo osm pěšáků. Za každý splněný úkol získal malý šachista či šachistka černé razítko pěšáčka a mise byla splněna , až když měl černý král svou armádu kompletní. Kromě toho ještě děti, které svůj úkol splnily rychleji než ostatní nebo zvládly jeho těžší variantu, dostávaly bonusové pěšáčky navíc. Dvakrát během dopoledne  jsme vyhlásili vítěze ve sbírání bonusových pěšců a ti byli slavnostně odměněni malou verzí skleněné turnajové trofeje, kterou jim předala Inna Puhajková, moderátorka TV Nova, ambasadorka šachu a patronka celého dětského dne. Skleněná krychlička, kterou si děti odnesly, je z dílny firmy Lasvit a vytvořila ji přední návrhářka Lasvitu, Ludmila Žilková.

 Foto: Vladimír Jagr

Pro děti, které dokončily své šachové putování dříve než spolužáci, byl připraven výtvarný koutek, řada šachovnic pro vlastní hru, drobné deskové hry a prostor pro občerstvení včetně pitného režimu, pro doprovázející pány učitele a paní učitelky  byla připravena  káva v množství all you can drink.

Dětské šachové dopoledne skončilo rozdáním dárků všem zúčastněným dětem, protože svých osm černých pěšců nakonec dokázaly získat úplně všechny. Propisky, píšťalky, bonbony, reflexní pásky, sluchátka či fleshdisky  od pořadatele a partnerů festivalu udělaly dětem radost a já doufám, že díky jejich sdílení zážitků  mezi spolužáky na jejich školách  šachy získají pověst hry, která je nejen poutavá a napínavá, ale také velmi zábavná, a  má proto cenu se jí naučit.

Ráda bych poděkovala všem  dobrovolníkům, hosteskám a organizátorům PICF,  panu Boleslavovi a slečně Puhajkové  za spolupráci.

Fotogalerie pořadatele 

Video z volného dne se záběry Dětského dopoledne 

Venuše Souralová

Manažerka projektu Šachy do škol